східноукраїнський національний університет
імені володимира даля
 
Університет Фотоальбоми Освіта Наука Підрозділи Студентське життя Міжнародне співробітництво Абітурієнту
    
 
Структурний підрозділ Керівник E-mail, контактний телефон
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ К.е.н., доц. Галгаш Р.А.

[email protected]

050 913 36 84

Кафедра міжнародної економіки Д.е.н., проф. Бузько І.Р.

[email protected]

050 254 22 82

Кафедра управління проектами та прикладної статистики Д.т.н., проф. Рач В.А.

[email protected]

095 681 79 14

Кафедра обліку і аудиту Д.е.н., проф. Чиж В.І.

[email protected]

050 132 90 80

Кафедра оподаткування Д.е.н., проф. Калінеску Т.В.

[email protected]

050 476 87 32

Кафедра фінансів Д.е.н., проф. Костирко Л.А.

[email protected]

050 683 14 85

Кафедра економічної кібернетики Д.т.н., проф. Рамазанов С.К.

[email protected]

050 473 47 11

Кафедра адміністрування Д.е.н., проф. Надьон Г.О.

[email protected]

050 476 46 27

Кафедра управління персоналом і економічної теорії Д.е.н., проф. Чернявська Є.І.

[email protected]

050 607 46 43

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Д.е.н., проф. Воронкова А.Е.

[email protected]

050 6250817

Кафедра менеджменту та економічної безпеки Д.е.н., проф. Козаченко Г.В.

[email protected]

095 324 16 73

Кафедра економіки підприємства К.е.н., доц. Кривуля П.В.

[email protected]

066 155 11 34

Кафедра туризму та готельного господарства К.е.н., доц. Зеленко О.О.

[email protected]

050 939 74 49

Кафедра маркетингу К.е.н., доц. Івченко Є.А.

[email protected]

050 9203373

Кафедра банківської справи Ст. викл. Тищенко В.В.

[email protected]

0502542330

ІНСТИТУТ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА К.ю.н., доц. Арсентьєва О.С.

[email protected]

050 626 91 92

Кафедра господарчого права Д.ю.н., проф. Шаповалова О.В.

[email protected]

093 728 80 85

Кафедра конституційного права та архівознавства Д.і.н., проф. Довжук І.В.

[email protected]

063 400 12 46

Кафедра правознавства К.ю.н., доц. Арсентьєва О.С.

[email protected]

050 626 91 92

Кафедра всесвітньої історії та історії України Д.і.н., проф. Михайлюк В.П.

[email protected]

050 543 57 94

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ К.е.н., доц. Шаповалова Т.В.

[email protected]

066 865 15 86

Кафедра політології та міжнародних відносин Д.політ.н., проф. Щедрова Г.П.

[email protected]

050 254 22 80

Кафедра соціології Д.соц.н., проф. Нагорний Б.Г.

[email protected]

0506990080

Кафедра журналістики К.філол.н., доц. Кошман І.М.

[email protected]

0986069462

Кафедра менеджменту соціального забезпечення К.е.н., доц. Шаповалова Т.В.

[email protected]

066 865 15 86

Кафедра військової підготовки К.філос. наук., п-к. СтороженкоІ.Д.

[email protected]

050 530 89 13

ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ І ЛОГІСТИКИ Д.т.н., проф. Чернецька-Білецька Н.Б.

[email protected]

050 7453630

Кафедра транспортних систем К.т.н., доц. Кічкіна О.І.

[email protected]

0504759131

Кафедра залізничного транспорту К.т.н., доц. Могила В.І.

[email protected]

0505784701

Кафедра логістичного управління та безпеки руху на транспорті Д.т.н., проф. Чернецька-Білецька Н.Б.

[email protected]

050 7453630

Кафедра автоніки та управління на транспорті Д.т.н., проф. Кравченко О.П.

[email protected]

0509138228

Кафедра міського будівництва та господарства Д.т.н., проф. Руденко Н.М.

[email protected]

095 371 90 59

Кафедра охорони праці і безпеки життєдіяльності Д.т.н., проф. Касьянов М.А.

[email protected]

050 913 11 06

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ І ПСИХОЛОГІЇ Д.філос.н., проф. Суханцева В.К.

[email protected]

050 986 75 37

Кафедра філософії культури і культурології Д.філос.н., проф. Воєводін О.П.

[email protected]

050 948 09 62

Кафедра психології Д.психол.н., доц. Бохонкова Ю.О.

[email protected]

050 730 30 39

Кафедра соціальної та практичної психології Д. психол.н., проф. Завацька Н.Є.

[email protected]

066 723 25 28

Кафедра світової філософії та теології Д.філос.н., проф. Суханцева В.К.

[email protected]

050 172 16 11

Кафедра здоров’я людини та фізичного виховання Д. психол.н., проф. Соловьйов О.В.

[email protected]

050 425 99 24

ІНСТИТУТ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Д.т.н., проф. Марченко Д.М.

[email protected]

050 614 03 30

Кафедра соціальної інформатики та безпеки інформаційних систем Д.пед.н., проф. Чурсін М.М.

[email protected]

050 758 16 36

Кафедра інформатики Д.е.н., проф. Даніч В.М.

[email protected]

050 636 33 39

Кафедра кібернетики та комп'ютерних систем Д.т.н., проф. Марченко Д.М.

[email protected]

050 326 25 56

Кафедра математичного аналізу Д.т.н., проф. Арлінський Ю.М.

[email protected]

050 221 44 47

Кафедра системної інженерії К.т.н., доц. Жаріков Е.В.

[email protected]

050 244 16 01

Кафедра технологій комп’ютеризованого машинобудування К.т.н., доц. Воронцов Б.С.

[email protected]

095 310 26 05

Кафедра прикладної математики К.т.н., доц. Кучма Ю.В.

[email protected]

050 972 36 27

Кафедра графічного та комп'ютерного моделювання К.т.н., доц. Сергієнко О.В.

[email protected]

050 932 24 17

ФАКУЛЬТЕТ МАШИНОЗНАВСТВА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ Д.т.н., проф. Соколов В.І.

[email protected]

050 811 52 65

Кафедра двигунів внутрішнього згоряння і машинознавства Д.т.н., проф. Носко П.Л.

[email protected]

050 184 76 84

Кафедра легкої і харчової промисловості Д.т.н., проф. Дейнека І.Г.

[email protected]

050 166 74 49

Кафедра гідрогазодинаміки Д.т.н., проф. Осенін Ю.І.

[email protected]

050 254 22 85

Кафедра метрології та приладів Д.т.н., проф. Шведчікова І.О.

[email protected]

050 971 25 74

Кафедра машинобудування, верстатів та інструментів Д.т.н., проф. Соколов В.І.

[email protected]

050 811 52 65

Кафедра фізики та електроніки К.фіз-мат.н., доц. Черніков М.Г.

[email protected]

066 460 84 24

Кафедра підйомно-транспортної техніки К.т.н., проф. Бойко Г.О.

[email protected]

050 328 80 78

Кафедра електромеханіки К.т.н., доц. Філімоненко Н.М.

[email protected]

095 898 42 94

Кафедра ливарного виробництва та зварювання К.т.н., доц. Жидков А.Б.

[email protected]

[email protected]

097 234 26 06

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ К.пед.н., доц. Крсек О.Є.

[email protected]

099 342 82 29

Кафедра педагогіки Д.пед.н., проф. Шевченко Г.П.

she[email protected]

050 608 85 96

Кафедра англійської мови К.пед.н., доц. Крсек О.Є.

[email protected]

099 342 82 29

Кафедра практики іноземних мов К.пед.н., доц. Шабінський М.Є.

[email protected]

050 987 52 39

Кафедра теорії та практики перекладу германських та романських мов К.пед.н.,доц. Бурцева І.І.

[email protected]

095 290 66 50

Кафедра української мови та літератури К.філол.н., доц. Міняйло Р.В.

[email protected]

050 535 84 42

МІЖНАРОДНИЙ ФАКУЛЬТЕТ К.фіз.-мат. н., доц. Харченко Є.І.

[email protected]

095 519 39 59

Кафедра загальноосвітніх та фундаментальних дисциплін Д.п.н., проф. Вакуленко В.М.

[email protected]

050 539 58 91

Кафедра іноземних мов К.п.н., доц. Крамаренко М.Л.

[email protected]

066 461 04 64

Інститут післядипломної освіти Моргачев Илья Викторович

[email protected]

(06452) 3-32-05

+380508603989

+380666452755

+380682440265

svipodn.sed.lg.ua

   
 
 
Cхідноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля
проспект Радянський 59-а
93400 м. Сєвєродонецьк Україна