східноукраїнський національний університет
імені володимира даля
 
Університет Фотоальбоми Освіта Наука Підрозділи Студентське життя Міжнародне співробітництво Абітурієнту
    
 

Кафедра машинознавства

ІСТОРІЯ

Кафедра «Машинознавство» створена в 1996 р. До її складу увійшли дві найстарші кафедри університету «Теорія механізмів і машин» і «Деталі машин», а 2010 р. також було залучено кафедру «Опір матеріалів».

Кафедра «Теорія механізмів і машин» була створена в 1963 році. Першим завідувачем був к.т.н., доц. Хлус О.О., проректор по навчальній роботі.

У різні роки кафедру очолювали досвідчені керівники: доц. Сергєєв П.В., проф. Павленко А.П., доц. Ахтямов А.М.

За роки існування кафедри було розроблено методичне забезпечення навчального процесу, відкриті навчальні лабораторії, велася активна наукова і винахідницька діяльність.

У 80-х роках викладачі й співробітники кафедри неодноразово ставали переможцями Всесоюзних конкурсів, лауреатами наукових розробок України.

Кафедра «Деталі машин» створена в 1962 р. Перший завідувач кафедрою - к.т.н., доц. Станько Д.Г. У різні роки кафедру очолювали: проф. Севрюк В. М., проф. Шишов В.П., проф. Шевченко С.В.

У період 80-х р. на кафедрі була створена потужна лабораторна база, сучасні технічні засоби навчання, склалися наукові напрямки та школи з теоретико-експериментальному дослідженню та розробка нових видів передач зачепленням.

Кафедра «Опір матеріалів» була створена в 1962 р.. Перший завідувач кафедрою - к.т.н., доц. Цой М.Г. У різні роки кафедру очолювали: к.т.н., доц. Єфремов Ю.В., д.т.н., проф. Фрегер Г.Ю., д.т.н., проф. Вітренко В.О.

За роки існування на кафедрі була створена потужна наукова школа з дослідження та розробки виробів з композиційних матеріалів. Кафедра була оснащена лабораторною базою, яка давала можливість дослідження як металевих, так і композитних зразків при різних видах навантаження. Було створено комплекси технологічного обладнання для виготовлення на основі волокнистих композитів стрижневих, оболонкових та складно армованих виробів для агрегатів авіакосмічної та автомобільної техніки, гірничої промисловості та медицини.

Кафедрою було проведено 2 науково-практичних конференції Всесоюзного рівня.

За період існування співробітниками кафедри було видано понад 250 наукових робіт, близько 150 авторських свідоцтв на винахід, а також підготовлено близько 100 методичних розробок. На кафедрі захищено 17 кандидатських та 2 докторських дисертації.

З 2001 року завідувач кафедрою «Машинознавство» - Носко Павло Леонідович - д.т.н., проф., член експертної ради ВАК, наукової ради МОН України, оргкомітету міжнародних науково-технічних конференцій, наукового комітету МOTROL при Люблінському відділенні Польської академії наук, академік підйомно-транспортної академії України, член-кореспондент інженерної академії України.

Кафедрою підготовлено більше 40 тис. студентів, що опанували сучасними методами розрахунку й конструювання механізмів і деталей машин. Через аспірантуру й докторантуру кафедри пройшли більше 35 кандидатів і 7 докторів технічних наук. Опубліковано більше 900 статей і 30 монографій, видано 49 навчальних посібників і 149 методичних вказівок, отримано 160 авторських посвідчень СРСР і патентів України на винахід. Були виконані госпдоговірні роботи обсягом більше 4,5 млн. грн. з економічним ефектом понад 10 млн. грн.

У теперішній час на кафедрі «Машинознавство» працюють 5 докторів технічних наук, професори, 16 кандидатів наук, доцентів, 1 старший викладач, 2 асистента. На кафедрі функціонує 8 спеціалізованих аудиторій, комп'ютерний клас, 3 учбово-наукові лабораторії, музей інноваційних розробок, наукові школи з багатопараметричного синтезу передач зачепленням (проф. Шишов В.П., проф. Утутов М.Л.), надійності й довговічності технологічних машин і механізмів (проф. Носко П.Л., проф. Бєлодєдов В.О.). На кафедрі працює науковий семінар по захисту кандидатських і докторських дисертацій на спеціалізованій раді «Машинознавство» - 05.02.02.


ДИСЦИПЛІНИ

 • Деталі машин
 • Деталі машин і основи конструювання
 • Машинознавство
 • Теорія механізмів і машин
 • Прикладна механіка
 • Технічна механіка
 • Опір матеріалів
 • Механіка композиційних матеріалів
 • Теорія оболонок і пластин
 • Механіка руйнування
 • Теорія пружності


ВИКЛАДАЧІ

Прізвище, ім’я та по батькові Посада, вчений ступінь Назва дисципліни

Носко Павло Леонідович

Професор, д.т.н., завідуючий кафедри

 

Теорія механізмів і машин

Деталі машин

 Бурко Валерій Васильович

Доцент, к.т.н.

Деталі машин

МашинознавствоВеличко Микола Іванович

Доцент, к.т.н.

Теорія механізмів і машин

Прикладна механіка

Прикладна механіка

Технічна механіка

Ігнатьєв Борис Борисович

 Доцент, к.т.н.

Технічна механіка

Опір матеріалів

Механіка композиційних матеріалів

Прикладна механіка

Каменєв Микола Михайлович

Доцент, к.т.н.

Опір матеріалів

Прикладна механіка

Механіка руйнування 


Каплун Олександр Михайлович

Доцент, к.т.н.

Прикладна механіка

Деталі машинКарпов Олексій Петрович

Доцент, к.т.н.

Теорія механізмів і машин

Прикладна механіка

Технічна механіка

Деталі машин

Коваленко Олександр Григорович

Ст. викладач

Опір матеріалів

Прикладна механіка

Теорія пружності 

Коструб Володимир Олексійович

 Доцент, к.т.н.  Опір матеріалів

Прикладна механіка

Механіка композиційних матеріалів 


Мальков Валерій Миколайович

Асистент

Теорія механізмів і машин

Прикладна механіка

Технічна механіка

Мелікбекян Армен Хачатурович

Доцент, к.ф.-м.н.

Опір матеріалів

Прикладна механіка

Механіка композиційних матеріалів

Теорія оболонок і пластин 


Муховатий Олександр Анатолійович

 

Старший викладач, к.т.н.

 

Деталі машинБєлодєдов Віктор Олександрович

Професор, д.т.н.

 

Технічна механіка

Прикладна механіка

Деталі машин

 Сапронова Світлана Юріївна

Професор, д.т.н.

Теорія механізмів і машин

Прикладна механікаСтавицький Валерій Вікторович

Доцент, к.т.н.

Теорія механізмів і машинТкач Павло Миколайович

Доцент, к.т.н.

Деталі машин

Технічна механікаУтутов Микола Лазарович

Професор, д.т.н.

Деталі машинФіль Павло Володимирович

Доцент, к.т.н.

Теорія механізмів і машин

Прикладна механікаЧокнадій Лідія Миронівна

Асистент

Теорія механізмів і машинШевченко Святослав Володимирович

Професор, к.т.н.

Деталі машинШишов Валентин Петрович

Професор, д.т.н.

Деталі машин


МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Міжнародні зв'язки кафедри "Машинознавство" з учбовими закладами і організаціями інших країн характеризуються наступними напрямами їх здійснення.

Встановлення робочих зв'язків із закордонними навчальними, науковими центрами, фірмами, громадянськими організаціями і фондами (Токійський державний університет, Токіо, Японія; Каліфорнійський ун-т, (UC Merced), США; ун-т ім. А. Насера, Конакрі, Республіка Гвінея; нац. університет, м. Бумердес, Алжирська Народно-Демократична Республіка).

Участь у міжнародних наукових конференціях (Чехія, Польща, США).

Видання спільних публікацій із закордонними фахівцями і науковцями.

Наукові публікації у закордонних виданнях.

Пошук пропозиції закордонних грантів на здійснення прикладних досліджень за тематикою наукових інтересів кафедри.

Запрошення відомих вчених із закордонних вищих навчальних закладів та наукових центрів для читання лекцій (проф. Накагірі Ш., проф. Сузукі К., Японія; проф. Фріба В., Чехія та інші.).

 Відрядження викладачів кафедри на запрошення керівництва закордонних вищих навчальних закладів для читання лекцій.

Проведення переговорів щодо підписання договорів про міжнародну співпрацю з Каліфорнійським університетом (UС Merced).

 

Адреса: м. Луганск, кв. Молодіжний, 20а, корп. 4, пов. 4, к. 407, 412, 413

Телефон: (0-642) 41-80-28

Сайт кафедри: mashved.snu.edu.ua

e-mail: [email protected] та [email protected]

 

   
 
 
Cхідноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля
проспект Радянський 59-а
93400 м. Сєвєродонецьк Україна