східноукраїнський національний університет
імені володимира даля
 
Університет Фотоальбоми Освіта Наука Підрозділи Студентське життя Міжнародне співробітництво Абітурієнту
    
 

ПРОФКОМ УНІВЕРСИТЕТУ

Профспілкова організація викладачів та співробітників університету є найбільшою серед організацій, які входять до обласної профспілки працівників освіти і науки.

Профспілковий комітет об'єднує 111 профспілкових груп у складі 27 профспілкових бюро. Це профбюро одного інституту і дев'ятнадцятьох факультетів; профбюро Стаханівського відділення ІПДО; профбюро коледжу; профбюро п'яти навчально-допоміжних та обслуговуючих структур.

 

Колективний договір 2012-2017 рр.

Планы работы комиссий 2013 г.

План работы профкома 2013 г.

 

Співробітники

НОВАКОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА,

голова профкому,
доктор політичних наук, професор кафедри політології

т. 41-71-31

САВЧЕНКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА,

головний бухгалтер профкому викладачів та співробітників

ЄРМОЛАЄВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Ведучий фахівець профкому викладачів та співробітників,
старший викладач кафедри фізичного виховання

 

 

КОМІСІЇ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ
ТА НАПРЯМИ ЇХ РОБОТИ

Основна робота профспілкового комітету організована через відповідні комісії. Комісії сформовані із членів профкому та профспілкового активу. Відповідно до напрямів роботи комісії в межах установленого регламенту самостійно працюють із членами профорганізації, службами університету, готують питання для розгляду на засіданнях профкому, профспілковій конференції, конференції трудового колективу університету. Склад комісії та плани її роботи затверджуються на засіданнях профкому. Відповідно до планів роботи профкому комісії щорічно звітують про свою роботу та готують відповідні розділи до загального звіту профспілкового комітету.

 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВОЇ РОБОТИ
Склад комісії:

Голова комісії: Єрмолаєва Т.М.
Члени комісії: Гречишкіна Н.В, Лустенко І.В., Терещенко Т.М.

Основні напрями роботи:

 1. Підготовка планів роботи профспілкового комітету.
 2. Підготовка регламенту роботи профспілкового комітету, контроль за його дотриманням.
 3. Контроль за виконанням планів роботи комісій профкому.
 4. Підготовка необхідних матеріалів і документів до засідань профкому.
 5. Контроль та оформлення протоколів засідань, зборів, конференцій.
 6. Інформування профбюро факультетів та підрозділів про прийняті рішення.
 7. Забезпечення виконання прийнятих постанов, у тому числі вищих профспілкових органів.
 8. Організація та контроль за проведенням навчання профспілкового активу відповідно до затвердженого плану.
 9. Організація роботи профспілкових бюро факультетів і підрозділів університету.
 10. Надання методичної допомоги головам і заступникам голів профбюро з питань організації та планування профспілкової роботи.
 11. Організація і проведення звітної та звітно-виборної кампанії у профспілковій організації, забезпечення участі в ній членів профспілки. Підбиття підсумків, облік критичних зауважень і пропозицій та проведення заходів щодо їх реалізації.
 12. Публікація в засобах масової інформації матеріалів про роботу профкому.
 13. Контроль за своєчасним і правильним оформленням профспілкових квитків та карток, та проведенням обліку членів профспілки.
 14. Забезпечення факультетів і підрозділів інформаційно-аналітичними виданнями (газета "Єдність", інші видання).

 

КОМІСІЯ З СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПИТАНЬ
Склад комісії:

Голова комісії: Гутько Ю.І.
Члени комісії: Розмислов О.М., Швед О.П.

Основні напрями роботи:

 1. Збір пропозицій до колективного договору, обговорення проекту колдоговору.
 2. Проведення переговорів з адміністрацією.
 3. Підготовка проекту колективного договору, організація його обговорення в первинних профспілкових організаціях, участь у роботі погоджувальної комісії, комісії для перевірки виконання договору. Інформація адміністрації університету та профкому про хід його виконання.
 4. Участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначення та затвердження переліку й порядку надання працівникам соціальних пільг.
 5. Підготовка питань і необхідної документації до засідань профкому за напрямами діяльності комісії.
 6. Співпраця з керівниками служб і підрозділів університету з питань соціально-економічного розвитку. Надання необхідної інформації про результати роботи комісії для публікації у пресі, відповідальність за гласність цих рішень.

 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Склад комісії:

Голова комісії: Сало В.І.
Члени комісії: Цигановська А.О., Гречка В.О.

Основні напрями роботи:

 1. Організація контролю за умовами та охороною праці. Внесення пропозицій до адміністрації щодо їх удосконалення. Розгляд планів підготовки університету до роботи в осінньо-зимових умовах, перевірка їх виконання.
 2. Підготовка та передача профбюро факультетів і підрозділів основних нормативних документів з охорони праці (положення про громадського інспектора з охорони праці, перелік літератури з нормативної документації та ін.)
 3. Проведення разом з відділом охорони праці навчання відповідальних за охорону праці від факультетів, підрозділів університету.
 4. Аналіз та узагальнення пропозицій факультетів та підрозділів щодо охорони праці до колективної угоди між адміністрацією та профкомом. Підготовка проекту угоди.
 5. Підготовка додатка до колективної угоди з питань охорони праці.
 6. Підготовка питань з охорони праці на розгляд профкому.

 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ,
ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ
Склад комісії:

Голова комісії: Чернецька-Білецька Н.Б.
Члени комісії: Паніна Н.В., Савченко Н.І.

Основні напрями роботи:

 1. Розгляд питань виділення путівок до університетських баз відпочинку в Криму.
 2. Облік працівників університету, які отримали медичну страховку, та співпраця з керівництвом страхової компанії «АСКО-Донбас Північний».
 3. Облік розподілу матеріальної допомоги.
 4. Контроль за дотриманням медичного та профілактичного обслуговування в межах колективного договору.
 5. Робота з представниками факультетів, підрозділів університету з питань оздоровлення дітей під час літніх канікул.

 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ КУЛЬТМАСОВОЇ ТА СПОРТИВНОЇ
РОБОТИ
Склад комісії:

Голова комісії: Могильна О.П.
Члени комісії: Єрмолаєва Т.М.

Основні напрями роботи:

 1. Організація проведення святкових заходів і вечорів відпочинку, дитячих ранків.
 2. Організація колективних відвідувань театрів, концертів, цирку.
 3. Участь у проведенні змагань на базах університету з найбільш масових видів спорту.
 4. Організація культурно-масових та мистецьких заходів.
 5. Організація роботи по залученню викладачів та співробітників до занять у спортивних секціях.
 6. Складання списків дітей працівників університету.

 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ
Склад комісії:

Голова комісії: Рамазанов С.К.
Члени комісії: Іваненко О.І., Мостова Н.Т.

Основні напрями роботи:

 1. Контроль роботи підприємств громадського харчування. Організація контролю за асортиментом та якістю харчування, правилами торгівлі, санітарними умовами підприємств громадського харчування в університеті. Внесення пропозицій щодо вдосконалення форм обслуговування.
 2. Контроль за використанням орендних площ.
 3. Проведення опитування споживачів підприємств громадського харчування університету, аналіз зауважень та пропозицій.
 4. Підготовка питань та необхідної документації до розгляду на засіданнях профкому за напрямами роботи комісії.


ЖИТЛОВО-ПОБУТОВА КОМІСІЯ
Склад комісії:

Голова комісії: Тищенко Ю.А.
Члени комісії:Анісімова Т.І.

Основні напрями роботи:

 1. Підготовка питань до розгляду на засіданнях профспілкового комітету.
 2. Ведення контрольного списку співробітників університету, що перебувають на квартирному обліку в Жовтневому райвиконкомі м. Луганська.
 3. Робота з квартвідділом виконкому Жовтневого району.
 4. Консультації для співробітників з питань житлового законодавства (постановка та зняття з квартобліку, надання житла).
 5. Робота у комісії по обстеженню умов житла при перереєстрації та постановці в чергу на квартирний облік.
 6. Участь у вирішенні питань щодо переобладнання гуртожитків.

 

КОМІСІЯ З ПРАВОВИХ ПИТАНЬ
Склад комісії:

Голова комісії: Куцурубова-Шевченко О.В.
Члени комісії: Капліна Г.А., Шамшина І.І.

Основні напрями роботи:

 1. Участь у розробці колективного договору Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
 2. Представлення інтересів працівників за їх дорученням при розгляді трудових спорів.
 3. Контроль за виконанням адміністрацією університету законодавства про працю, робочий час, вихідні дні, відпустки, перевірка законності використання надурочних робіт, а також звільнення співробітників, підготовка матеріалів на розгляд профкому.
 4. Надання методично-правової допомоги членам профкому, головам профбюро, профактиву.
 5. Співпраця з комісією з трудових спорах.

 

КОМІСІЯ ПО РОБОТІ З ВЕТЕРАНАМИ ВІЙНИ, ПРАЦІ ТА ПЕНСІОНЕРАМИ
Склад комісії:

Голова комісії: Краснопольский В.Є.
Члени комісії: Стороженко І.Д., Йолкін Т.Н.

Основні напрями роботи:

 1. Здійснення контролю за підготовкою та поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей.
 2. Здійснення контролю за наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали в університеті, права користуватись рівними з працівниками університету можливостями щодо медичного обслуговування, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно із Статутом університету та колективним договором.
 3. Надання пропозицій до Колективного договору з питань соціального забезпечення ветеранів університету.
 4. Допомога Раді ветеранів готувати нормативні документи, накази, списки на преміювання та надання матеріальної допомоги.
 5. Внесення на засідання профкому пропозиції щодо встановлення квот на виділення путівок ветеранам, порядку їх оплати, питання надання матеріальної допомоги преміювання з нагоди ювілейних та пам'ятних дат.
 6. Допомога в організації святкування Дня перемоги та інших свят, що мають відношення до ветеранів.

 

Контакти

Адреса: Східноукраїнський національний університет iменi В. Даля, кв. Молодiжний, 20-а, корп. 1, к. 401.

тел.: (0642) 41-71-31,

e-mail: [email protected]

   
 
 
Cхідноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля
проспект Радянський 59-а
93400 м. Сєвєродонецьк Україна