східноукраїнський національний університет
імені володимира даля
 
Університет Фотоальбоми Освіта Наука Підрозділи Студентське життя Міжнародне співробітництво Абітурієнту
    
 

Університетська наука

Наука у Далівському університеті є одним із головних аспектів діяльності. Рішення найактуальніших проблем науки і техніки, створення сучасного устаткування, інноваційних і нанотехнологій, укріплення інтелектуального потенціалу сприятимуть поглибленню прогресивних економічних і громадських перетворень.

Завдяки сумлінній праці трудового колективу за останні роки динамічний розвиток університету логічно завершився тим, що Постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2010 р. №227 Східноукраїнському національному університету імені Володимира Даля надано статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу.

Провідну роль у розвитку наукової діяльності відіграють визнані наукові школи та наукові напрямки. Керівниками наукових шкіл є учені університету, які відомі не тільки в Україні, але й за її межами. Це, по-перше, член-кор. АПН України Голубенко О.Л., член-кор. АПН України Шевченко Г.П., професори Арлінський Ю.М., Бєлкін Д.І., Будіков Л.Я., Бузько І.Р., Воронкова А.Е., Галстян В.М., Гедрович А.І., Глікін М.А., Голубничий П.І., Губачева Л.А., Дейнека І.Г., Дзюба В.Л., Дядичев В.В., Єрошин С.С., Житна І.П., Захарчук О.С., Касьянов М.А., Козаченко Г.В., Кожемякін Г.М., Кривоколиско С.Г., Кудюков Ю.П., Куликов Ю.А., Лазор Л.І., Максимов В.В., Максимова Т.С., Мирошников В.В., Нагорний Б.Г., Нєчаєв Г.І., Носко П.Л., Осенін Ю.І., Петров О.С., Поркуян О.В., Рамазанов С.К., Рач В.А., Рей Р.І., Рябічева Л.О., Смирний М.Ф., Старченко В.М., Стенцель Й.І., Сумцов В.Г., Суханцева В.К., Тюпало М.Ф., Ульшин В.О., Шишов В.П., Щедрова Г.П., Яковенко В.В. та інші.

Прикладом є діяльність всесвітньо відомої ще з часів СРСР наукової школи з рейкового транспорту. Ця наукова школа проводить дослідження у галузі підвищення техніко-економічних показників сучасного та перспективного рейкового транспорту, що особливо важливо для Луганська, який є одним із світових центрів локомотивобудування. На рахунку цієї школи є продаж ліцензій на винахід німецьким залізницям, а також постійна участь у виконанні спільних наукових міжнародних і державних проектів у галузі залізничного транспорту.

Широкий розвиток в останній час набув такий науковий напрямок як: інтелектуальні і нелінійні методи моделювання і управління складними системами. Це - інтелектуалізація моделювання, управління та прийняття рішень у соціально-економічних і екологічних системах, математичне комп'ютерне моделювання еколого-економічних, медико-біологічних і технологічних процесів та систем.

В університеті проводяться фундаментальні наукові дослідження у галузі фізики високої густини енергії. Робота пов'язана з детектуванням космічних часток надвисоких енергій з використанням природних масивів конденсованої речовини (Антарктида, Місяць). Розроблено принципово новий метод реєстрації таких часток, заснований на радіоемісії широкої атмосферної зливи, що утворюється при влученні часток енергії у конденсоване середовище.

Важливі результати одержано в лабораторії "Хімекс", що розробляє нові методи отримання сполук із високою біологічною активністю. Ряд отриманих сполук уже виявив високу гербіцидну та протипухлинну дію.

Багатообіцяючим є науковий напрямок, що інтенсивно розвивається в університеті, пов'язаний із вирощуванням монокристалів напівпровідників. Відкриваються нові перспективи у галузі енергопостачання та розробки приладів нового покоління, таких як лазери інфрачервоного випромінювання, багатофункціональні інтегральні прилади. Ці матеріали є перспективними в розробках квантових комп'ютерів нового покоління.

Практичною є й реалізація результатів досліджень щодо розробки дослідних технологій виготовлення інженерних конструкцій з композиційних матеріалів, які мають підвищені механічні характеристики.

Значний обсяг досліджень виконано в актуальному напрямку "Україна на сучасному етапі розвитку". Розроблено теоретичні аспекти ринкової стійкості виробничо-фінансових систем.

Інститут духовного розвитку людини здійснює науково-теоретичну розробку проблематики, пов'язаної з основними напрямками духовно-культурного, морально-естетичного та фізичного розвитку людини і суспільства в умовах глобалізаційних процесів сучасної цивілізації.

Не залишаються без уваги й проблеми історії та археології, зокрема, дослідження на території Сіверського Дінця. У результаті був отриманий послідовний зріз культурного шару від періоду заселення давніми мешканцями Східної України до епохи запорізьких козацьких зимівників, представлений майже 15000 знахідок.

Результати наукової діяльності підтверджуються нагородами різного рівня. Так, за створення сучасного моторвагонного рухомого складу залізниць ректор, завідувач кафедри залізничного транспорту, проф. Голубенко О.Л. разом із представниками галузевої науки та ДХК "Луганськтепловоз", отримав Державну премію України у галузі науки і техніки. Організаційним комітетом міжнародного форуму "SEC - 2005" з проблем транспорту, екології та освіти університет призначено координатором наукового проекту з розробки швидкісних локомотивів для залізниць Центральної та Східної Європи.

Починаючи з 2006 року університет бере участь у Міжнародному Салоні винаходів і нових технологій "Новий час" (м. Севастополь), де неодноразово нагороджувався золотими, срібними медалями і дипломами "За значний внесок у розвиток науково-дослідної і інноваційної діяльності в Україні і сприяння зростанню її авторитету за кордоном".

У 2012 році на VIII Міжнародному Салоні винаходів і нових технологій "Новий час", присвяченому енергозбереженню і енергоефективності в міському господарстві, університет представив 25 наукових розробок захищених патентами України, в яких брали участь молоді науковці і студенти. За результатами участі університет нагороджений дипломом і золотою медаллю, молоді винахідники отримали 10 золотих і 16 срібних медалей.

На XIV Міжнародній виставці учбових закладів "Сучасна освіта в Україні - 2011" університет нагороджено дипломом і почесною нагородою "Кришталевий глобус" в номінації "За наукову діяльність і підготовку науково-педагогічних кадрів".

На ІІІ Міжнародній виставці "Сучасні заклади овіти - 2012" університет нагороджено дипломом і золотою медаллю.

Щорічно, у середньому, захищається 10 докторських та понад 60 кандидатських дисертацій, у тому числі у 13 докторських і кандидатських спеціалізованих учених радах із захисту дисертацій, які діють в університеті за 19 спеціальностями.

У 2011 році було захищено 23 докторські та 73 кандидатські дисертації.

Університет, як і раніше, займає провідні позиції у винахідницькій діяльності. На сьогодні одержано понад 1000 патентів України, 175 - далекого зарубіжжя, 2196 авторських свідоцтв СРСР.

У 2012 році подано 302 заявки на видачу охоронних документів та отримано 287 патентів.

Результати наукової діяльності учених університету висвітлюються у фахових виданнях як України, так і зарубіжжя. Кожен рік науковці університету публікують понад 5000 наукових робіт, у тому числі й у головному науковому виданні університету «Вісник СНУ ім. Володимира Даля».

Університет постійно виступає організатором більше тридцяти п'яти щорічних міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій. Найбільш вагомими за представництвом країн стали: щорічна міжнародна наукова конференція "Проблеми розвитку рейкового транспорту", найбільш популярною за кількістю учасників із регіонів - Всеукраїнська студентська наукова конференція "Науковий погляд молоді: ключові питання сучасного етапу реформування системи вітчизняного законодавства".

Університет був організатором наукових конференцій у наступних країнах: Польщі, Турції, Чорногорії, Росії, Ізраїлі та інших.

Наукові досягнення університету відіграли вирішальну роль у тому, що вперше за багаторічну історію Луганщини створена координаційна рада регіонального відділення Національної академії наук України, до якої увійшли сім відділень з перспективних наукових напрямків. У нашому університеті працюють шість філій НАН України. Це створює передумови як для розвитку фундаментальної науки, так і для вирішення актуальних завдань сучасного економічного розвитку країни, і є гарантією того, що наука буде і надалі важливою складовою інтелектуального життя університету, міста та й усього регіону.

У різних формах наукової роботи беруть участь понад 4000 студентів. Кожен рік переможцями міжнародних та Всеукраїнських олімпіад стають декілька десятків студентів. Найталановитіші студенти за наукові праці отримують престижні нагороди різного рівня, у тому числі Дипломи НАН України.

У 2009 році переможцями Міжнародного конкурсу молодіжних інновацій та розробок молодих учених та студентів (м. Севастополь) стали 10, у 2010 - 13, у 2011 - 19, у 2012 - 25 молодих учених та студентів. Учасники нагороджені золотими та срібними медалями та дипломами.

Однією з форм студентської науки є студентські науково-дослідні лабораторії, найбільш наочним прикладом роботи яких є лабораторія «Інтерстудент». Лабораторією розроблено та втілено у практику численна кількість програмних засобів для університетської служби працевлаштування випускників, керування роботою деканатів, автоматизованої розробки розкладу занять, захисту інформації комп'ютерних мереж та інше. У лабораторії ефективно діє дизайнерська група, яка займається розробкою рекламної продукції та створенням естетичного іміджу університету.

 

   
 
 
Cхідноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля
кв. Молодіжний 20а
91034 м.Луганськ Україна