східноукраїнський національний університет
імені володимира даля
 
Університет Фотоальбоми Освіта Наука Підрозділи Студентське життя Міжнародне співробітництво Абітурієнту
    
 

ІНСТИТУТИ ТА ФАКУЛЬТЕТИ

  Кафедра процесів обробки матеріалів, верстатів та інструментів
Кафедра двигунів внутрішнього згоряння і машинознавства
Кафедра ОБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Кафедра легкої і харчової промисловості
Кафедра підйомно-транспортної техніки
Кафедра графічного та комп'ютерного моделювання
  Кафедра банківської справи
Кафедра економіки підприємства
Кафедра міжнародної економіки
Кафедра обліку і аудиту
Кафедра оподаткування
Кафедра туризму та готельного господарства
Кафедра фінансів
  Кафедра технології машинобудування та інженерного консалтингу
Кафедра обробки металів тиском і зварювання
Кафедра промислового та художнього литва
Кафедра гідрогазодинаміки
Кафедра матеріалознавства
  Кафедра прикладної філософії та теології
Кафедра проблем людини і філософії здоров'я
Кафедра психології
Кафедра світової філософії та естетики
Кафедра соціальної та практичної психології
Кафедра фізичного виховання
Кафедра філософії культури і культурології
  Кафедра архівознавства та суспільно-правових наук
Кафедра всесвітньої історії та міжнародного права
Кафедра господарчого права
Кафедра історії України
Кафедра конституційного права
Кафедра правознавства
  Кафедра загальноосвітніх та фундаментальних дисциплін
Кафедра іноземних мов
Кафедра комп'ютерних наук
Кафедра міського будівництва та господарства
Підготовче відділення іноземних громадян
Відділ по роботі з іноземними громадянами
  Кафедра журналістики
Кафедра менеджменту соціального забезпечення
Кафедра політології та міжнародних відносин
Кафедра соціальної роботи
Кафедра соціології
  Кафедра електротехнічних систем електроспоживання
Кафедра електромеханіки
Кафедра мікро- та наноелектроніки
Кафедра приладів
Кафедра метрології
  Кафедра економічної кібернетики
Кафедра управління проектами та прикладної статистики
Кафедра управління персоналом і економічної теорії
Кафедра маркетингу
Кафедра менеджменту та економічної безпеки
Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Кафедра адміністрування
  Кафедра комп'ютерних систем та мереж
Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій
Кафедра системної інженерії
Кафедра прикладної математики
Кафедра інформатики
Кафедра соціальної інформатики
Кафедра математичного аналізу
Кафедра безпеки інформаційних систем
  Кафедра гідрометеорології
Кафедра екології
Кафедра прикладної фізики
Кафедра фізики
Кафедра хімії
  Кафедра транспортних систем
Кафедра організації перевезень і управління на залізничному транспорті
Кафедра комп'ютерних технологій на промисловому і міському транспорті
Кафедра автоніки та управління на транспорті
Кафедра залізничного транспорту
Кафедра автомобілів
Кафедра охорони праці і безпеки життєдіяльності
  Кафедра англійської мови
Кафедра педагогіки
Кафедра практики іноземних мов
Кафедра теорії та практики перекладу германських та романських мов
Кафедра української мови та літератури
   
 
 
Cхідноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля
кв. Молодіжний 20а
91034 м.Луганськ Україна