східноукраїнський національний університет
імені володимира даля
 
Університет Фотоальбоми Освіта Наука Підрозділи Студентське життя Міжнародне співробітництво Абітурієнту
    
 

інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання

Ви втратили роботу?
Вирішили оволодіти новою спеціальністю?
Вам необхідна інформація щодо нових напрямків економіки, менеджменту, права або комп'ютерної техніки?

Звертайтесь до інституту післядипломної освіти і дистанційного навчання

Директор Інституту - Плахута Ганна Андріївна,
кандидат економічних наук, доцент

Початок свого розвитку Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання (ІПОДН) бере з 1988 року. З 2003 року існує як заклад освіти IV рівня акредитації -Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання і є структурним підрозділом Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Основними видами освітньої діяльності ІПОДН є: перепідготовка фахівців, підвищення кваліфікації, короткострокове навчання, а також надання актуальних послуг за базовими спеціальностями СНУ ім. В. Даля. Основні форми навчання: очна, заочна, вечірня. Особливістю навчання в ІПОДН є наявність сполучення базової освіти і освіти, яку слухачі одержують в інституті відповідно навчальним планам.

До складу ІПОДН входять відділення, які здійснюють перепідготовку слухачів:

 • Стаханівське відділення
 • Сєвєродонецьке відділення
 • Наукові центри університету
 • Центр з перепідготовки управлінських кадрів

Перепідготовку спеціалістів з наданням другої вищої освіти ІПОДН здійснює за напрямами (ліцензія № 395895 серія АВ, наказ Міністерства освіти і науки України від 30.07.2008 р. № 2180-Л):

 • Економіка і підприємництво;
 • Менеджмент;
 • Право;
 • Психологія;
 • Інженерна механіка;
 • Транспортні технології;
 • Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління;
 • Комп’ютерна інженерія;
 • Екологія;
 • Політологія;
 • Комп’ютерні науки;
 • Автоматизація та ком’пютерно-інтегровані технології

Навчальний процес ІПОДН забезпечують високодосвідчені методисти-куратори, які виконують сумісну діяльність методиста, помічника викладача й куратора.

На 01.01.2009р. контингент з перепідготовки фахівців базового Інституту становить 702 слухача. Слід відмітити тенденцію зростання бажаючих пройти підвищення кваліфікації або короткострокове навчання в Інституті.

Навчальний процес в ІПОДН проводиться за зручною для слухачів формою – очно-заочною. Тобто слухачі один тиждень на місяць навчаються за денною формою. Перепідготовка слухачів здійснюється згідно з навчальними планами та робочими програмами спеціальностей, які розроблені випускаючими кафедрами університету. Навчальний процес контролюється керівництвом ІПОДН і завідуючими відповідних кафедр

Основні напрями роботи з підвищення кваліфікації та короткострокового навчання визначаються за наявності замовника і відповідають кон’юктурі ринку праці в Україні.

Постійними замовниками підвищення кваліфікації та короткострокового навчання є:

 • Міський центр зайнятості
 • Обласний центр зайнятості
 • Фізичні особи
 • Підприємства, організації
 • Держслужбовці

В 2009 році ІПОДН став переможцем в тендерних торгах на проведення курсів підвищення кваліфікації за напрямами:

 • Правознавство;
 • Правові та практичні аспекти державних закупівель в Україні;
 • Основи бухгалтерського обліку;
 • 1С: бухгалтерія у бухгалтерському обліку;
 • Сучасні комп’ютерні технології в бухгалтерії;
 • Вивчення сучасних комп’ютерних технологій в бухгалтерії;
 • Новітні інформаційні технології;
 • Сучасні комп’ютерні технології в мережі ІНТЕРНЕТ.

Інститут у 2006 році одержав ліцензії на проведення курсів підвищення кваліфікації за програмою «Правові та практичні аспекти державних закупівель в Україні».

У 2009 році ІПОДН уклав угоду про співробітництво з Національним Банком України з приводу проведення на базі Інституту короткострокового навчання працівників банківської сфери за програмою «Визначення ознак справжності та платіжності банкнот національної валюти, банкнот іноземних держав, дорожніх чеків».

Багато випускників після закінчення Інституту післядипломної освіти і дистанційного навчання займають відповідальні посади або працюють кваліфікованими фахівцями. Серед них є головні бухгалтери, керівники планово-фінансових відділів достатньо крупних підприємств або закладів, управляючі відділень банків або їх заступники .

Головне завдання ІПОДН – підвищення якості післядипломної освіти: розширення кількості спеціальностей з перепідготовки та підвищення кваліфікації, упровадження нових прогресивних форм організації навчального процесу, у тому числі дистанційного навчання.

"Навчання впродовж життя" є одним з приоритетних напрямків розвитку української системи освіти, що запроваджується в Інституті післядипломної освіти і дистанційного навчання, який допоможе кожному свідомому члену суспільства відповідати високим вимогам сучасної економіки до високооплачуваного фахівця.

Запрошуємо всіх до співробітництва!!!

Детальнішу інформацію про діяльність Інституту післядипломної освіти і дистанційного навчання можна дізнатися на власному сайті Інституту за адресою: http://www.ipodn.at.ua

Довідки за адресою та телефонами:
м. Луганськ, вул. Ватутіна, 1, 9 корпус, кімн. 311.
тел.: 50-08-21, 500-825, 50-07-18.

   
 
 
Cхідноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля
проспект Радянський 59-а
93400 м. Сєвєродонецьк Україна