східноукраїнський національний університет
імені володимира даля
 
Університет Фотоальбоми Освіта Наука Підрозділи Студентське життя Міжнародне співробітництво Абітурієнту
    
 

Магістратура державного управління

У рамках розвитку системи професійної освіти державних службовців у 1996 році на базі університету була створена магістратура державного управління. Магістратура здійснює підготовку державних службовців за спеціальністю "Державна служба" в освітній галузі "Державне управління" та за спеціалізаціями: адміністративний менеджмент, економіка, управління проектами на денній та заочній формах навчання.

Перший набір слухачів відбувся у 1996 році на денну форму навчання за двома спеціалізаціями адміністративний менеджмент та економіка. У 1997 році додалася заочна форма навчання. У 1999 році відкрито спеціалізацію управління проектами. Університетом повторно до 1 липня 2016 року отримано ліцензію Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України на право надання освітніх послуг на рівні кваліфікаційних вимог до магістра за вказаною спеціальністю. Ліцензовані обсяги прийому становлять: 100 осіб за очною формою навчання, 150 – за заочною, 50 – за вечірньою.

Програма підготовки магістрів державної служби була розроблена Головним управлінням державної служби України у співпраці з Консорціумом ЄС та при безпосередній участі провідних викладачів нашого університету професорів В.А. Рача та Г.П. Щедрової. У 2004 році був затверджений Міністерством освіти і науки України галузевий стандарт вищої освіти підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба».

Вагомий внесок у створення та розвиток магістратури державного управління внесли її попередні керівники: професор, доктор політичних наук Щедрова Галина Петрівна та доцент, кандидат технічних наук Андрющук Анатолій Олексійович.

З жовтня 2006 року очолює магістратуру Ахромкін Євген Михайлович, кандидат економічних наук, доцент.

За останні роки більшість органів державної влади та місцевого самоврядування зрозуміли важливість та необхідність цієї підготовки. Особливо хочеться відмітити: Головне управління економіки, Головне фінансове управління, Головне управління Пенсійного Фонду України в Луганській обл., Державна податкова адміністрація в Луганській області, Головне управління статистики в Луганській області, КРУ в Луганській області, Луганська митниця, Управління Державного казначейства в Луганській області, Перевальська РДА, Станично-Луганська РДА, Краснодонська РДА, Біловодська РДА, Лутугінська РДА, Луганська міська рада, Кам’янобрідська районна рада, Алчевська міська рада, Краснодонська міська рада, Рубіжанська міська рада, Сєвєродонецька міська рада.

У 1998 р. найкращі слухачі отримали стипендії програми «Трансформ» у рамках «Спільної заяви Уряду Федеративної Республіки Німеччини й Уряду України про посилення співробітництва для підтримки процесу реформ в Україні». Нагороди здобули Єфремова Тетяна Павлівна, Корольова Тетяна Дмитрівна, Овчаренко Тетяна Віталіївна, Кириченко Наталія Олександрівна.

За цей час стали кандидатами наук такі випускники: Мазур Оксана Геннадіївна, Харківський Максим Борисович, Чайка Наталія Григорівна, Ворначова Тетяна Рашидівна. Працюють над дисертаціями Марков Руслан Валентинович, Алейніков Анатолій Анатолійович, Ігнатова Олена Віталіївна, Тищенко Володимир Валентинович, Мітічкіна Ольга Олександрівна, Жаворонкова Світлана Михайлівна, Фаліна Світлана Станіславівна, Савицька Олена Михайлівна.

З метою вдосконалення навчального процесу підготовки магістрів, двічі, у 1998 та 2000 р. на базі магістратури державного управління проведено Міжнародну конференцію та Міжнародний конгрес, у яких брали участь викладачі дев’яти університетів країни. У 2000 р. вони отримали сертифікати про підвищення кваліфікації у галузі “Державне управління”.

На базі магістратурі державного управління авторським колективом виконані дві науково-дослідні госпдоговiрні роботи загальним обсягом 112,5 тис. грн.:

  • 2003-2004 рр. – „Розроблення науково-методичних основ реалізації інтерактивних форм навчання державних службовців на прикладі інформаційних технологій підготовки магістрів державної служби”;
  • 2004 р. – „Запровадження стандартів Європейського Союзу у системі професійного навчання державних службовців та оновлення навчально-методичного забезпечення”.

За період з 1996 по 2010 рр. підготовлено 1440 магістра, з них:

  • за денною формою - 479,
  • за заочною - 961.

У магістратуру державного управління для викладання на умовах сумісництва та погодинної оплати залучено близько 60 досвідчених висококваліфікованих викладачів Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та інших університетів м. Луганська. Запрошені до викладання також провідні державні службовці – це близько 21% від загальної кількості викладачів. Залучення фахівців-практиків надає можливість істотно збагатити навчальний процес конкретними прикладами та кращим досвідом організації роботи в державних установах. Активну участь у навчальному процесі беруть державні службовці: Лазніков Вадим Миколайович – начальник юридичного відділу апарату Луганської облдержадміністрації, Татарчук Валентина Прокопівна – радник з економічних питань виконавчого апарату Луганської обласної ради, Цибін Анатолій Михайлович - завідуючий інформаційно-аналітичного відділу виконавчого апарату Луганської обласної ради, Щучкін Володимир Михайлович – начальник відділу кадрової роботи апарату Луганської облдержадміністрації, Волчанська Валентина Іванівна – заступник начальника – головний бухгалтер Управління держказначейства у Луганській області та ін.

Слухачі магістратури державного управління вже мають базову вищу освіту і під час навчання за спеціальністю «Державна служба» займаються науковими дослідженнями у сфері державного управління. Рівень вимог суспільства та громадян до державної служби потребує запровадження раціональних принципів та новітніх методик навчання при підготовці магістрів з державної служби, перехід від інформаційно-повідомляючого до моделюючого навчання, зорієнтованого на оволодіння конкретними методиками і технологіями в сфері державної служби, які враховують сучасні тенденції розвитку системи професійної освіти державних службовців. У магістратурі держуправління створена бібліотека навчальної літератури з державного управління, державної служби, також є добірка періодичних видань. Близько 30 найменувань щорічно підписує магістратура за рахунок власних позабюджетних коштів. Бібліотекою користуються не тільки слухачі магістратури державного управління та викладачі, а й студенти університету, викладачі університету з різних кафедр, державні службовці.

Періодичні видання систематизуються та накопичуються, ведеться електронний каталог періодичних видань та літератури. Це значно полегшує та активізує самостійну роботу слухачів при підготовці до різних форм занять, сприяє розвитку їх пошукових інтересів. Є також комп’ютерний клас на 15 місць, до якого слухачі мають вільний доступ. Для інформаційного і методичного супроводження навчального процесу в мережі комп’ютерного класу створено інформаційний ресурс, де слухачі мають змогу ознайомитись зі змістом освітньо-професійної програми підготовки магістрів державної служби, нормативними документами, навчально-методичними виданнями магістратури. Класом користуються також і студенти інших спеціальностей.

За магістратурою державного управління закріплено 20 місць у гуртожитку.

Здобувши поглиблені фахові знання, вміння та навички, необхідні для щоденної практичної діяльності, магістри з державної служби успішно просуваються по службовій кар’єрі, очолюють відділи та управління облдержадміністрації та райдержадміністрацій, обласної та районних рад. Серед них – Пілавов Маноліс Васильович – заступник міського голови м. Луганська, Пашенцев Олександр Григорович – керівник секретаріату виконавчого апарату Луганської обласної ради, Зінченко Альберт Миколайович – начальник Головного управління економіки Луганської обласної державної адміністрації, Карпенко Олександр Олександрович – голова Новопсковської райдержадміністрації, Стрига Олексій Павлович -заступник голови Біловодської райдержадміністрації, Симоненкова Ольга Володимирівна - начальник управління економічного і фінансового моніторингу виконавчого апарату Луганської обласної ради, Луньова Наталія Семенівна – заступник начальника державної інспеції праці Луганської області, Калініна Ірина Миколаївна – заступник голови Перевальської райдержадміністрації, Попова Ірина Олексіївна - начальник управління соціального захисту Алчевської міської ради, Шаблієнко Ірина Володимирівна – головний бухгалтер Головного управління статистики у Луганській області, Чосенко Олена Валеріївна – головний бухгалтер Головного Луганського обласного управління у справах захисту права споживачів та багато інших. Зацікавленість органів державної влади у таких фахівцях обумовлена здатністю професійно працювати, стратегічно мислити та ефективно використовувати наявні ресурси.

Фінансування підготовки магістрів за спеціальністю „Державна служба” здійснюється за рахунок державного бюджету. Також є невеликий обсяг надходжень за рахунок контрактів – договорів на підготовку магістрів між університетом та юридичними або фізичними особами.

   
 
 
Cхідноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля
проспект Радянський 59-а
93400 м. Сєвєродонецьк Україна