східноукраїнський національний університет
імені володимира даля
 
Університет Фотоальбоми Освіта Наука Підрозділи Студентське життя Міжнародне співробітництво Абітурієнту
    
 

Центр довузівської підготовки та профорієнтації

Керівництво


Андрющук Олексій Анатолійович

Директор Центру довузівської підготовки та профорієнтації

Сердобінцева Олена Валеріївна

Начальник відділу по роботі з базовими навчальними закладами

Карапетян Ольга Володимирівна

Директор підготовчіх курсів

 

Історія

Довузівська підготовка шкільної молоді у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля має давні традиції. Уже багато років у вузі працюють підготовчі курси, де можуть навчатися як учні шкіл, так і ті, хто має середню освіту.

Започатковано довузівську підготовку у 1989 році. За головну мету було поставлено професійну орієнтацію школярів, поглиблену підготовку з базових дисциплін, а в кінцевому підсумку - якісний відбір абітурієнтів для подальшого навчання в університеті. З цією метою й було створено навчальний комплекс «Школа - ВНЗ».При цьому підписали перший договір ще машинобудівний інститут з СШ №24 (нині Луганський багатопрофільний ліцей). До 1995 року у спецкласах ліцею навчалася більша половина усіх випускників довузівської підготовки, які вступали в машінститут, а потім і до університету.

Перший випуск 37 спеціалістів з вищою освітою з числа випускників СШ №24 (з них п'ять одержали диплом з відзнакою) відбувся в 1995 році. Більшість навчались на факультеті автоматики та електромеханіки.

У 1994 році наказом Президента університету було створено Центр довузівської підготовки, який об'єднав підготовче відділення, підготовчі курси та базові школи, що уклали договори з університетом. Концептуальні принципи системи підготовки були затверджені Вченою радою університету 26 березня 1996 року.

У 1998 році на базі факультету міжнародних відносин і Центру довузівської підготовки був створений Центр довузівської підготовки українських та іноземних громадян, який потім перейменовано в Міжнародний центр додипломної освіти (МЦДО). Керував центром директор, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики Харченко Євген Іванович.

У 2010 році Центр довузівської підготовки українських та іноземних громадян було реорганізовано в Центр довузівської підготовки та профорієнтації. Наказом ректора університету на посаду директора центру призначено Андрющука Олексія Анатолійовича.


Головні завдання Центру:

  • організація довузівської підготовки громадян, які здобувають середню освіту у ліцеях, гімназіях, спеціалізованих та загальноосвітніх навчальних закладах на підставі договорів з Університетом, на підготовчих курсах, інших формах довузівської підготовки, які не заборонені чинним законодавством;
  • запровадження освітніх послуг   учнівській молоді понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами на підставі договірних відносин;
  • формування якісного складу абітурієнтів, довузівське професійне орієнтування й адаптація абітурієнтів довузівської системи навчання;
  • підготовка до вступу абітурієнтів, що мали перерву в навчанні після закінчення середніх навчальних закладів, у зв'язку зі службою в армії або роботою на виробництві;
  • забезпечення безперервного навчально-виховного процесу довузівської підготовки з поєднанням різних форм надання освітніх послуг учнівській молоді.

 

Діяльність Центру

За період работи Центру було встановлено співпрацю на договорній основі з понад стодесяттю середніми загальноосвітними навальними закладми та десяттю професійно-технічними навчальними закладами міста Луганська та Луганської області.

В Центрі постійно працюють підготовчі курси, які здійснюють підготовку до сертифікації з зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Слухачі можуть підвищити рівень знань і підготуватися до успішного складання ЗНО з таких предметів: математика, фізика, українська мова та література, історія, англійська мова, географія, хімія та біологія.

Підготовку здійснюють викладачі професорсько-викладацького складу університету за програмами, затвердженими кафедрами університету, завдяки чому забезпечується високий рівень знань.

Викладачами активно застосовується лекційний виклад матеріалу, практичні заняття, тестовий контроль знань та домашні завдання.

З 2011 року згідно пункту 9.5. «Правил прийому до ВНЗ III-IV рівня акредитаціїї»  особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси СНУ ім. В.Даля, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до СНУ ім. В.Даля для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях) при вступі на відповідний напрям підготовки (спеціальність) СНУ ім. В Даля додається 20 балів (2 бали - при вступі на основі базової середньої освіти) у разі задовільного складання підсумкової атестації, яка підтверджується видачею відповідного сертифікату.

 

Основні структурні підрозділи Центру:

відділ по роботі з базовими навчальними закладами

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ

 

   
 
 
Cхідноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля
проспект Радянський 59-а
93400 м. Сєвєродонецьк Україна