НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
   
         
 

Науковий журнал "Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля" видається в СНУ ім. В. Даля з 1996 року.

Зразок обкладинки журналу (скачати).

Виходить 12 разів на рік.

Збірник публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних (матеріалознавстві, металознавстві, машинознавстві, енергетиці, галузевому машинобудуванні, управлінні проектами і програмами розвитку виробництва, ресурсозберігаючих технологіях виробництва, комп’ютерних науках, інформаційних технологіях, математичному моделюванні та обчислювальних методах інформатики, інформаційній безпеці), економічних (бізнесі, економіці, менеджменті, обліку, підприємництві, маркетингу, фінансах), хімічних, історичних та інших наук.

Відповідно до постанови президії ВАК України від 10.02.2010 № 1-05/1 науковий журнал пройшов реєстрацію і внесений до Переліку № 1 фахових видань, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з технічних, економічних, хімічних та історичних наук.

Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу масової інформації " Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля" серії КВ №15607-4079 ПР від 18.08.2009.

Розроблено за підтримки відділу інформаційних технологій СНУ ім. В.Даля. © 2010 р.