НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
   
         
 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Видавництво Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля,
квартал Молодіжний, 20-а,
м. Луганськ, Україна, 91034
Тел. (0642) 41-34-12
Факс (0642) 41-31-60
E-mail:[email protected]

 

Розроблено за підтримки відділу інформаційних технологій СНУ ім. В.Даля. © 2010 р.