НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
   
         
 

СКЛАД ГОЛОВНОЇ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Голова редакційної колегії:

Голубенко О.Л – ректор університету, член-кор. Академії педагогічних наук України, доктор технічних наук, професор.

Заступники голови:

Осенін Ю.І – проректор з наукової роботи,  доктор технічних наук, професор;
Смирний М.Ф. – перший проректор, доктор технічних наук, професор.

Технічний редактор:

Дроговоз Т.М. директор видавництва університету.

Члени редакційної колегії:

Арлінський Ю.М. – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичного аналізу;
Бер Р. – доктор технічних наук, професор Університету ім. Отто фон Гюрике, Магдебург, Німеччина;
Бодрухін В.М. – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України;
Будіков Л.Я.– доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри під’йомно-транспортної техніки;
Бузько І.Р. – проректор з науково-методичної роботи, доктор економічних наук, професор;
Воронкова А.Е. – доктор економічних наук, професор;  завідувачка кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності;
Гадушова З. – професор, декан факультету мистецтв університету Філософа Костянтина в Нитрі, Словаків;
Галстян Г.А. – доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри технології органічних речовин;
Грібанов В.М. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики;
Голубничий П.І. –  доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики;
Довжук І.В. – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри архівознавства;
Дорошко В.І. – доктор технічних наук, професор кафедри обробки металів тиском та зварювання;
Житна І.П. – доктор економічних наук, професор , завідувачка кафедри обліку і аналізу господарчої діяльності;
Загірняк М.В. – доктор технічних наук, професор, ректор Кременчюцького державного політехнічного університету ім. М.Остроградського;
Іджер М. – доктор технічних наук, професор Познанського технічного університету, Польща;
Калінеску Т.В. – доктор економічних наук, професор,  завідувачка кафедри оподаткування;
Козаченко Г.В. – доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри менеджменту;
Костирко Л.А.  доктор економічних наук, професор,. завідувачка кафедри фінансів;
Красовські Е. – професор Університету природничих наук в Любліні, редактор наукового видання Teki i MOTROLU;
Кондратов С.О. – доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики та комп’ютерних технологій;
Кудюков Ю.П. – доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри технології полімерів;
Куліков Ю.А. – доктор технічних наук, професор кафедри автомобілів;
Литвиненко В.Ф. – доктор історичних наук, професор кафедри історії України;
Михайлюк В.П. –  доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії;
Носко П.Л. – проректор з навчальної роботи, доктор технічних наук, професор;
Петров О.С. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж;
Рамазанов С.К. – доктор економічних наук, професор,  декан факультету інноваційної економіки і кібернетики.
Рач В.А. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри управління проектами та прикладної статистики;
Свірідова Н.Д. – доктор економічних наук, професор,  завідувачка кафедри туризму і готельного господарства;
Тюпало М.Ф. – доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри технології органічних речовин та палива.
Ульшин В.О. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри системної інженерії;
Філоненко А.Д. –  доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики.
Фомін А.І. – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії держави і права.

Розроблено за підтримки відділу інформаційних технологій СНУ ім. В.Даля. © 2010 р.